Zwolnienie z podatku od nieruchomości

www.romintagoldap.pl

Polski system podatkowy reguluje kwestię tego, które typy nieruchomości mogą zostać zwolnione z podatku od nieruchomości. Są to np.

budynki kolejowe, które są wykorzystywane (wraz z instalacjami) do poruszania się pojazdów kolejowych. Budynki takie muszą być wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb transportu publicznego.

Z podatku od nieruchomości zwolnione są także te budynki, które należą do infrastruktury portowej. Opadatkowaniu nie podlegają też te grunty oraz budynki, które służą działalności rybackiej lub leśnej.

Muszą być one jednak położone na obszarze gospodarstw rolnych. Z podatku od nieruchomości zwolnione są także ziemie a także budynki, które zostały zarejestrowane jako zabytki.

Warunkiem zwolnienia z opodatkowania jest ich utrzymywanie oraz konserwowanie. Podatku nie trzeba płacić także za ziemie oraz budynki, które należą do zarejestrowanych muzeów.

Zwolnione z podatku od nieruchomości są w polskim systemie prawnym także nieruchmości, na których prowadzona jest działalność oświatowa dla dzieci oraz młodzieży.

Notariusz w Poznaniu http://www.notariat-poznan.pl/