Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych
Adwokat Mikołajczak

Osoby fizyczne mogą uzyskać zwolnienia z podatku dochodowego. Zwolnienia te, można podzielić na kilka kategorii. Pierwszą z nich są zwolnienia o charakterze socjalnym.

Do tej grupy zalicza się m. in. rodzinne świadczenia czy zasiłki porodowe.

Mogą to być także wszelkie stypendia naukowe. Kolejna kategoria to zwolnienia z tytułu ubezpieczeń gospodarczych oraz te o charakterze odszkodowawczym. Tutaj zalicza się np.

odprawy i odszkodowania otrzymane w miejscu pracy. Do tej grupy należą też renty dla inwalidów wojennych. W tej kategorii zwolnień znajdują się także przychody, które można zyskać w miejscu pracy.

Zalicza się tu np. talony, bony czy kupony, które pracodawca może podarować swoim pracownikom. Zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają także np.

służbowe podróże pracowników. Zwolnieniu mogą podlegać także konkretne przychody emerytów i rencistów oraz pewne przychody, które są powiązane ze sprzedażą lokali mieszkalnych.

adwokat warszawa prawo karne doradca podatkowy suchy las