Zaufanie to podstawa!

Zaufanie to podstawa!
http://adwokatmikolajczak.pl/uslugi.html

Idąc do każdego prawnika powierzamy mu swoje sprawy. Czasami są to kwestie absolutnie kluczowe z punktu widzenia bytowego i życiowego, więc zaufanie jest jednym z fundamentów, na którym buduje się relacja pomiędzy prawnikami a ich klientami. Z notariuszem jest tak samo – idziemy do niego w zaufaniu, bo liczymy na to, że poprowadzi sprawy tak, aby wszystko skończyło się dla nas korzystnie. Jego rola w formułowaniu wiążących dokumentów również ma ogromne znaczenie, więc mamy prawo oczekiwać z jego strony pełnej solidności oraz dbałości o najdrobniejsze szczegóły. Są czynniki, które mogą w prosty sposób podważyć zaufanie klientów do notariusza.

Wiąże się to na przykład ze stwierdzonymi nadużyciami jakich się dopuszczał lub na korupcji, która czasami stanowi wielką pokusę. Znane są przypadki, kiedy poszczególne strony sporu prawnego dążą do tego, aby wpłynąć na działania prawników – w tym notariuszy, tak aby podejmowali oni korzystne działania. W momencie, gdy dojdzie do utraty zaufania wobec notariusza należy podjąć wobec niego niezwłoczne kroki dyscyplinarne. Jaka jest skala korupcji oraz nadużyć w ramach korporacji notarialnej? Trudno jest mówić o rzetelnych danych, albowiem samorządy zawodowe mają dość zamknięty charakter i niechętnie informują opinię publiczną o wewnętrznych problemach. Na pewno nie należy jednak generalizować, albowiem realnie rzecz biorąc problemy jakie wymieniliśmy powyżej dotykają zaledwie niewielkiego odsetku spośród aktywnych zawodowo notariuszy.

Nie ma zatem powodu, aby nie ufać im z zasady.

adwokat prawo karne warszawa https://www.eurolege.pl/jak-wygrac-sprawe-z-kredyt-inkaso-i-uchylic-nakaz-zaplaty/