Większość bezwzględna a większość kwalifikowana

Większość bezwzględna a większość kwalifikowana
http://adwokatmikolajczak.pl/

Jeśli posłowie w Sejmie chcą odrzucić poprawki Senatu do ustaw muszą uzyskać większość bezwzględną podczas głosowania. Podobnie jest zresztą w przypadku uchwalenia wotum zaufania dla rządu.

Z większością bezwględną mamy do czynienia gdy posłów głosujących „za” jest więcej aniżeli łącznie tych głosujących „przeciw” i wstrzymujących się od głosu. Większość kwalifikowana zaś to 2/3 lub 3/5 głosów.

W pierwszym przypadku minimum 307 posłów musi głosować „za”. 2/3 ustawowej liczby posłów musi głosować w przypadku uchwały o skróceniu kadencji Sejmu.

3/5 głosów i obecność co najmniej połowy ustawowej liczby posłów – to wymagania, które musi spełnić Sejm, by po raz drugi uchwalić ustawę, która została zawetowana przez prezydenta. Większość kwalifikowaną oblicza się biorąc pod uwagę albo ustawową liczbę posłów albo liczbę posłów głosujących.

Ową większość jest trudniej osiągnąć niż większość bezwzględną czy zwykłą większość głosów. Dlatego większość kwalifikowana jest wymagana w przypadku decyzji niezwykle ważnych.

przedawnienie kredytu adwokat prawo karne warszawa