Stanowienie prawa a moralność

Stanowienie prawa a moralność
www.stomatologiaestetyka.com.pl

O sytuacji idealnej można mówić, gdy normy prawne w danych okolicznościach nakazują adresatowi to, co normy moralne aprobują.

Wydaje się jasne stwierdzenie, że prawo i moralność powinny pozostawać ze sobą w bliskiej relacji.

Prawodawca stanowiąc prawo powinnien mieć na względzie ukształtowane w danej społeczności oceny i normy moralne.

Aborcja, eutonazja, małżeństwa osób tej samej płci – to tematy, które powracają w każdej kampanii wyborczej, budzą bowiem sporo kontrowersji.

Polskie prawo w obecnym kształcie nie dopuszcza, by osoby homoseksualne zawierały związki małżeńskie, choć niektórzy obywatele, zwłaszcza tej orientacji seksualnej kierując się wyznawaną przez siebie moralnością uważają, że ta kwestia powinna zostać jak najszybciej uregulowana przez polskiego prawodawcę.

Domagają się oni tego tak, by mieli możliwość, podobnie jak większa część społeczeństwa zawarcia takiego związku.

Sporo kontrowersji budzi także kara śmierci, której polskie prawo nie dopuszcza pomimo, że niektórzy Polacy domagają się jej wprowadzenia twierdząc, że jest ona zgodna z ich moralnością.

Sąd rejonowy w Elblągu księgowa