Przemysł i jego negatywny wpływ na środowisko naturalne

Przemysł i jego negatywny wpływ na środowisko naturalne

Przemysł to element postepu gospodarek państw na świecie. Im bardziej się rozwijają jego poszczególne gałęzie tym lepiej dla poszczególnych krajów. Jednakże oprócz pozytywnych skutków, wśród których głównie znajduje sie podnoszenie poziomu życia meszkańców poszczególnych części świata, przemysł to także negatywny wpływ na środowisko. Doprowadza on do degradacji, która w ostateczności może doprowadzić do pogarszających się warunków środowiskowych, co przełoży się na zdrowie i codzienne funkcjonowanie ludzi w współczesnym świecie.

Jak i co niszczy postęp przemysłowy?

Degradacja obejmuje zanieszczyszczenia, które powstają z udziałem pracy ludzkich rąk i prowadzą do zanieczyszczeń:

  • atmosfery
  • hydrosfery
  • litosfery
  • biosfery

Zdecydowana większość katastrof ekologicznych to również zasługa rozwoju przemysłu. Ponieważ gdyby nie on na świecie nie wystepowały by miedzy innymi katastrofy tankowców przewożących ropę, która skutecznie niszczy biosystemy wód oceanów i mórz.

Rozwój ma wady, których skutki my ludzie odczuwamy już teraz i odczujemy jeszcze mocniej w kolejnych latach. Wyczerpując złoża naturalnych bogactw i nie uzupełniając ich zmierzamy ku upadkowi naszej cywilizacji. To dlatego powstają liczne inicjatywy w ochronie przyrody, w które angazują sie organizacje międzynarodowe i rządowe. Trzeba myśleć o przyszłości nie tylko skupiać się na tym co mamy dzić. W ostatnim stuleciu coraz częściej zauwazać zaczeliśmy potrzebę troski o naturalne środowisko. W przemyśle staramy się korzystać z coraz większej liczby źródeł energii naturalnej.

Człowiek by wytworzyć prąd obecne korzysta nie tylko z szkodliwych dla otoczenia elektrowni jądrowych czy elektrycznych, ale stara się pozyskiwać energię z naturalnych źródeł. Woda, powietrze i energia słoneczna to alternatywne rozwiązania wobec szkodliwych dla natury starych metod. Międzynarodowe koncerny, czesto dzałające na niekorzyść natury w swoich politykach umieszczają działania nazywane społeczną odpowiedzialnością biznesu. Skupiają się w niej nie tylko na odpowiednim traktowaniu swoich pracowników oraz interesariuszy zewnętrznych, ale także deklarują i realizują aktywności na rzecz ochrony środowiska. Im więcej pojawi się ekologicznych rozwiązań tym lepiej dla naszej planety. Dlatego należy samodzielnie starać się odpowiednio wykorzystywać dary matki natury by nie zaszkodzić sobe i przyszłym pokoleniom.

Przemysł działa na naszą korzyść, ale powinniśmy w nim stosowac rozwiązania umożliwiające troskę o środowisko naturalne. Ponieważ żyjąc w harmonii z przyrodą zapewniamy możiwość długiego funkcjonowania dzieł naszych rąk.

http://www.yolmar.pl/ etoksypropanol