Parzyste, nieparzyste

Parzyste, nieparzyste

Na Filipinach istnieje regulacja narzucająca, w jaki dni jakie samochody mogą poruszać się po drogach i tak odpowiednio „1” lub „2” mają zakaz poruszania się po drogach w poniedziałki. Te samochody, które posiadają na końcu numeru rejestracyjnego „3” i „4” nie mogą poruszać się we wtorek, „5” i „6” w środę, „7” i „8” w czwartek, a „9” i „0” w piątek.

C zemu służy taki wymóg? Chodzi przede wszystkim o duże natężenie ruchu samochodowego a w związku z tym i zanieczyszczenia środowiska. Wprowadzony harmonogram nie tylko kontroluje emisję spalin i zanieczyszczeń, ale jest też policjantem kierującym ruchem.

Może i pomysł nie jest bardzo kontrowersyjny – zdecydowanie bardziej śmieszny. Państwo otrzymuje podatek na przykład za zakupiony samochód, który musi być zarejestrowany, ubezpieczony i wiele innych a obywatel nie może korzystać w pełni ze swojego dobra materialnego, bo odgórnie ma ustalony harmonogram z jego korzystania.

Przepis, choć nie uderzający w podstawowe prawa człowieka wprowadza ograniczenia.

notariusz poznań