Opłacalna profesja

Opłacalna profesja
www.panovie.pl

Rynek pracy przy obecnej gospodarce bardzo się zmienia. To już nie te czasy, kiedy wszyscy jak jeden mąż szli na studia, by zdobyć tytuł magistra, który miał gwarantować zatrudnienie i godne życie. Dziś w cenie jest zawód i to co człowiek potrafi. Samo wykształcenie nie jest gwarantem pracy, a już na pewno nie oznacza wysokich zarobków. Często jest tak, że szybciej znajdzie etat elektryk niż ekonomista i to on będzie w stanie zabezpieczyć lepiej rodzinę, podczas gdy magister będzie stał w długiej kolejce do rejestracji jako bezrobotny. Są niemniej zawody, które zawsze będą potrzebne i aby je wykonywać należy przejść długą i nużącą ścieżkę edukacyjną. W nagrodę nie będzie trzeba stresować się brakiem pracy, bo ona zawsze będzie. Wśród nich znajduje się notariusz. Już w samej nazwie jest coś dostojnego, choć wykonuje on czynności, z którymi poradziłaby sobie świetnie nie jedna osoba i to wcale nie po studiach. Notariusz jest zawsze przy zawieraniu umów.

Odczytuje testamenty, parafuje kontrakty i poświadcza najróżniejszego rodzaju upoważnienia. Można powiedzieć, że notariusz to jakby instytucja, za pomocą której coś w formie pisemnej staje się czymś o odpowiedniej mocy prawnej. Za to dostaje pieniądze i to dobre. Średnie zarobki notariusza to około kilka tysięcy złotych. Notariusz musi wzbudzać nasze zaufanie. Jest to oczywiste, ale zarazem bardzo trudne. To osoba bardzo odpowiedzialna i sumienna. Punktualna. Musi mieć dobrą prezencję i wykazywać się umiejętnością doskonałego wypowiadania się. Ważne też, aby potrafiła uważnie słuchać i analitycznie myśleć, tak by klientowi podpowiedzieć rozwiązania i doradzić.

Adwokat Piotr Mikołajczak https://ck-legal.pl/pl/