Object Pascal – obiektowy język programowania

Object Pascal – obiektowy język programowania

Języki programowania można podzielić na wiele kategorii, a w każdej z nich spokojnie znalazłaby się ze setka, jak nie więcej, języków. Wyróżnia się na przykład grupę języków obiektowych, która jest szczególnie liczna.

Zalicza się do niej Object Pascal, co już zresztą sugeruje sama jego nazwa. Object Pascal jest obiektowym rozszerzeniem innego języka – Pascala.

Stworzyła go firma Apple Computer, której nazwę chyba wszyscy przynajmniej kojarzą, bo jest to przecież jedna z największych korporacji w branży IT. Przy tworzeniu języka Object Pascal spory udział mieli również Larry Tesler i Niklaus Wirth, czyli osoby, które wcześnie stworzyły oryginalnego Pascala.

Jeśli mielibyśmy wymienić cechy charakterystyczne omawianego języka programowania, to z pewnością trzeba byłoby tutaj wskazać na prostotę składni oraz niezwykle wysoką efektywność tworzenia oprogramowania, co jest możliwe dzięki istnieniu szybkiego kompilatora. W tym miejscu możemy zakończyć krótką charakterystykę tego języka.