Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Jedną z komórek organizacyjnych Sądu Najwyższego jest Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Na jej czele stoi Prezes Sądu Najwyższego, w chwili obecnej jest to Teresa Flemming-Kulesza, powołana na to stanowisko 21 stycznia 2014 roku.

W skład Izby wchodzą trzy wydziały. Wszystkie rozpatrują skargi ze spraw kasacyjnych, zażaleń, czy skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa własności przemysłowej.

Jednak każdemu wydziałowi podlegają skargi z okręgów Sądów Apelacyjnych innego rejonu kraju. I tak: Wydział I rozpatruje skargi i zażalenia z okręgów Sądów Apelacyjnych w Białymstoku, Katowicach, Krakowie i Łodzi, Wydział II obsługuje okręgi Sądów Apelacyjnych w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, natomiast do Wydziału III trafiają sprawy z okręgów Sądów Apelacyjnych w Lublinie, Rzeszowie i Szczecinie.

Ponadto Wydział III rozpatruje zagadnienia prawne w sprawach należących do właściwości Izby, w szczególności są to sprawy z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego, sprawy dotyczące samorządów zawodowych, sprawy z zakresu prawa wyborczego, odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, spory rozpatrywane przez Kolegium Arbitrażu Społecznego czy skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki. Najnowsze orzeczenia Izby, postanowienia wraz z uzasadnieniami oraz zdania odrębne członków składów orzekających, publikowane są w czasopiśmie „Orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych”. „Białe orzecznictwo” ułatwia pracę osobom zajmującym się na co dzień prawem pracy i ubezpieczeń społecznych.

sąsiad hałasuje w dzień inkaso windykacja