Funkcjonariusz publiczny

Funkcjonariusz publiczny
www.efs.net.pl

Notariusz wykonuje zawód zaufania publicznego i jego status także różni się od statusu pierwszego z brzegu fachowca w danej dziedzinie. Z uwagi na specyficzny zakres uprawnień notarialnych i charakter podejmowanych czynności notariusz musi zostać dopuszczony do wykonywania zawodu na podstawie specjalnego egzaminu. Musi również zostać dodany do wykazu prowadzonego przez ministra sprawiedliwości.

Wszystko po to, aby ludzie oraz podmioty, które zwracają się do niego miały poczucie, iż mogą zaufać temu konkretnemu specjaliście i że będzie on działał wyłącznie w ich najlepiej pojmowanym interesie. Wszystkim czynnym zawodowo notariuszom przysługuje specjalna postać ochrony prawnej przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Wynika to z faktu, że pomimo indywidualnego oraz komercyjnego charakteru prowadzonej działalności w pewnym sensie notariusz działa w imieniu państwa.

Jego czynności bowiem mają na celu dopasowanie kwestii formalnych do obowiązującego prawa, a także rejestrację pewnych zjawisk prawnych w wymiarze urzędowym. Notariusz jest zatem z jednej strony usługodawcą wobec klienta, ale jego związki z instytucją państwa są silne i determinują jego działania. Przestępstwa popełniane przeciwko notariuszom są przez organa ścigania oraz wymiar sprawiedliwości traktowane de facto jako atak na państwo.

Jest tak z uwagi na pozycję, jaką w systemie prawnym posiada notariusz. Należy również pamiętać o tym, iż z racji zawodu dysponuje on dużą liczbą ważnych dokumentów, które nie powinny dostać się w niepowołane ręce. Będąc ich dysponentem musi liczyć na ochronę ze strony państwa.

adwokat łódź doradca newconnect