Ewolucja języków programowania

Ewolucja języków programowania
www.projectcontactafrica.com

Jak wiadomo, języków programowania jest całkiem sporo.

Ich powstawanie często jest ze sobą w jakiś sposób połączone.

Jedne języki mogą stanowić rozwinięcie innych.

Istnieje także możliwość połączenia w jednym języku elementów dwóch już istniejących, uzupełniając go o dodatkowe elementy.

W programowaniu, jak chyba w całej szeroko rozumianej sferze IT, postęp zachodzi bardzo szybko, co sprawia, że niektóre języki stają się bezużyteczne, a ich miejsce zajmują inne.

Objective-C Można potraktować jako rozwinięcie języka C – poszerzono jego zakres o możliwości obiektowe, przy czym wzorowano się dość silnie na Smalttalku.

Objective-C jest używany, przede wszystkim, w frameworku Cocoa, w systemie Mac OS X oraz w iOS.

Kolejnym rozwinięciem C jest język C, który jednak rozwinął się w zupełnie innym kierunku, niż Objective-C.

Przykładów można podać tutaj więcej, bo raczej nie pojawiają się już przypadki, w których powstaje jakiś zupełnie nowy język programowania, nie nawiązujący w żaden sposób do już istniejących.