Definicje języka programowania

Język programowania może być zdefiniowany na kilka różnych sposobów. Podajmy tutaj kilka przykładowych definicji.

Język programowania służy do projektowania programów komputerowych, czyli aplikacji służących do przetwarzania danych, kontrolowania zewnętrznych urządzeń (na przykład drukarek) oraz dokonywania obliczeń. Język programowania można również określić mianem narzędzia komunikowania się z maszynami, czyli wydawania im określonych poleceń.

Są również takie języki, które wykorzystuje się do kontrolowania jednego urządzenia przez drugie (komunikacja na linii maszyna-maszyna). Język programowania można także potraktować jako zbiór zasad i reguł zbliżonych w swojej formie do języka naturalnego.

Tutaj również można znaleźć semantykę i syntaktykę, a popełnianie błędów w pisaniu programów skutkuje ich wadliwością – trzeba się sztywno trzymać obowiązujących reguł. Jak widać, język komputerowy można definiować na różne sposoby, a jego opisanie nie jest wcale łatwe.

www.mniejznane.pl