C# (C sharp) – obiektowy język programowania

Języki programowania często noszą dość specyficzne nazwy.

Z pewnością, do tej kategorii można zaliczyć język C , który określa się również mianem C sharp.

Ma on charakter obiektowy, a stworzono go pod kierunkiem Andersa Hejlsberga na potrzeby koncernu informatycznego Microsoft, czyli jednego z największym potentatów w branży IT.

Programy, które tworzy się w omawianym języku, są potem komplikowane do języka CIL (rozwinięciem tego skrótu jest: Common Intermediate Language), czyli do specjalnego kodu o charakterze pośrednim, który wykonany został w środowisku uruchomieniowym takim jak chociażby DotGNU czy też Mono.

Niestety, nie ma możliwości stworzenia bardziej skomplikowanego programu w systemie operacyjnym, bez podparcia się wspomnianym środowiskiem.

Język C należy do rodziny języków C, która jest całkiem liczna i bardzo popularna wśród programistów.

W naszym kraju programiści najczęściej nie używają nazwy „C ”, zastępując ją nazwą „C sharp”.

Nomenklatura nie jest jednak tutaj istotna.